Villkor webhotell

Allmänna villkor för webbhotellkonto hos Demopoolen.se

Kort version:

Skicka inte massutskick från ert konto – spam.
Ert konto får inte användas till något olagligt. 
IRC-relaterade program, eggdrop, bots, shells cripts, hacking tools mm är förbjudet.
Fri tekniskt support ingår. 
Webbhotellkonto måste avslutas 14 dagar innan ny period påbörjas.
Domäner måste sägas upp minst 30 dagar innan den skall förnyas (expire date).
Demopoolen kan inte och skall inte hållas ansvarig för driftstopp och kan då heller inte bli betalningsskyldig för någon förlorad inkomst. 

Fullständig version:

1. Allmänt

Allmänna villkor för Demopoolen Webbhotell kan komma att ändras. Eventuella ändringar i villkoren träder i kraft omedelbart.

2. Avtalstid

Webbhotell:

Avtalet löper månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis beroende på vilken betalningsperiod kunden valt. Avtalet kan av kunden sägas upp när som helst men dock minst 14 dagar innan ny betalningsperiod skall påbörjas. Avtalet förnyas automatiskt till ny period  14 dagar innan det befintliga avtalet går ut.

Domäner:

Alla domäner utom .SE måste sägas upp av kund för att förhindra att de förnyas och en ny period påbörjas. Uppsägning av domäner skall göras minst 45 dagar innan befintlig period går ut.

Domäner som sägs upp eller där avgiften inte betalats faller i Demopoolens ägo vid ny period.

3.Betalning

Betalning görs mot faktura senast 30 dagar efter beställning. Betalningssätt är via bankgiro eller annat sätt efter överenskommelse. Om betalning uteblir trots påminnelse äger Demopoolen rätten att stänga ner kundens webbplats och avsluta alla tjänster som kunden erhåller av Demopoolen. Påminnelserna skickas ut per e-post till kundens kontaktadress. Det är kundens skyldighet att Demopoolen erhåller en korrekt och fungerande e-postadress.

Återbetalning av erlagda avgifter görs endast i de fall då uppsägningen grundas på förändringar av funktioner och begränsningar och som påverkar kund negativt. Undantaget är de 30 första dagarna efter beställning då kund utan begränsningar har rätt till återbetalning av hela sin webbhotellkostnad.

4. Demopoolen äger rätten att säga upp avtalet om Kund/kunden har brutit mot någon av punkterna i detta avtal.

Demopoolen har också rätt att stänga ned ett konto om det belastar servrarna/verksamheten på ett allvarligt sätt eller om kund hotar eller är allmänt otrevlig mot Demopoolens personal.

Demopoolen skall i den mån det går förutse dessa händelser och kontakta kund för en gemensam lösning.

Alla servrar är anpassade för den bandbredd och trafik som ingår i Demopoolens olika konton och hög belastning orsakat av endast detta är inte ett ämne för avstängning.

Demopoolens USA servrar lyder under Theplanet.com avtal och regler vilken är Demopoolens bredbandsleverantör i USA. Detta gör att alla Demopoolens kunder/abonnenter på USA placerade servrar också måste följa dessa avtal. Det ni bör veta om dessa avtal och som skiljer sig från Demopoolens avtal handlar främst om hur ärende för copyrightbrott, spam eller annan brotslig verksamhet tas om hand av Theplanet.com och hur man skall gå till väga för att anmäla ett sådant brott. Mer information kan fås på adressen http://www.theplanet.com/about_us/legal.asp. Svenskplacerade servrar lyder under svensk lag.

5. Demopoolens ansvar

Demopoolen utövar ingen kontroll över information eller material som finns på Demopoolens servrar. Demopoolen är ej ansvarigt eller skadeståndsskyldigt för direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter, avbrott, uteblivna leveranser i form av data, bristande tillgänglighet eller liknande omständigheter eller händelser. Demopoolen är ej heller skadeståndsskyldigt om någon gör intrång på Demopoolens datorresurser och skaffar sig tillgång till, förstör eller förvanskar information.

Demopoolen skall i bästa mån se till att all hårdvara, mjukvara och nätverk fungerar så att de tjänster som kund erhåller fungerar tillfredställande.

Gratisprogram/autoinstallation av program som ingår i en del konton hos Demopoolen är en lösning som tillhandahålls av en tredje part. Demopoolen kan inte kontrollera dessa funktioner eller garantera dess funktionalitet. Vilka program och versioner av dessa program som finns tillgängliga ändras kontinuerligt.

6. Kunds ansvar

Kund förbinder sig att följa svensk lagstiftning. Kund förbinder sig att inte göra obehörigt intrång i de datorresurser som är kopplade till Internet i dess helhet och ej heller hos Demopoolen.

Kund ansvarar för allt handlande denne utför via sitt/sina konto/konton i form av korrespondens och spamm med e-post etc. Kund ansvarar även för all information denne publicerar på sina hemsidor eller serverplats. IRC program, IRC-scripts, bots, eggdrops, servers- klienter mm samt shell scripts skrivna för att göra intrång eller hacka en server är ej tillåtna.Det är inte tillåtet för kund att använda sitt utrymme hos Demopoolen för att sälja fysiska sexuella tjänster (koppleri eller prostitution). Pornografiska hemsidor är inte heller tillåtet.

Kund har ansvar över sin tillåtna trafikmängd och debiteras enligt gällande prislista för den del av trafiken som överstiger den tillåtna mängden. Information om hur mycket trafik/bandbredd som används finns i kunds kontrollpanel. Ett meddelande skickas ut till den kontakt e-postadress som kund angivit i sin kontrollpanel när 90% av den tillåtna trafikmängden/bandbredden använts.

7. Policy

Demopoolen har tillåtelse att göra kontroller av informationen på våra kunders lagringsutrymme. Om en användare bryter mot Demopoolens villkor, förbehåller vi oss rätten att blockera den information som bryter mot avtalet, är överträdelsen grov kan kund avstängas helt eller delvis, från fortsatt nyttjande.

8. Force majeure

Demopoolen skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörelsen av avtalet hindras eller försvåras av någon omständighet – såsom t.ex. krig, myndighetsingripande, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantörer – som Demopoolen skäligen inte kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder Demopoolen inte heller kunnat undvika eller övervinna.

9. Support

Kunder hos Demopoolen erhåller support genom att kontakta supporten genom Demopoolens supportmail. Kund skall alltid först försöka lösa sina problem själv innan support kontaktas. Support garanteras alltid till kund i de fall där Demopoolen kan tänkas vara ansvarig för fel i teknik eller installation. Givetvis hjälper Demopoolen även till i andra ärenden i den mån det går.

10. Ändringar i avtalet.

Ändringar i avtalet träder i kraft omedelbart efter att dom publicerats på våra hemsida. Ändringar ersätter det gamla avtalet.

Senast ändrad: 2009-11-23

Tidigare version: 2006-06-06

Demopoolen Sales Partner Webbhotell

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.